Hcp

Hcp

9 pracovních míst pro lékárníky ve farmaceutickém průmyslu

Dnes je více studentů farmacie i zkušených lékařů přitahováno kariérou, která jim umožňuje využívat jejich PharmD školení v netradičních prostředích a získávat odlišné role z různých prostředí. Farmaceutický průmysl si klade za cíl objevovat a vyrábět bezpečná a účinná nová léčiva. Existuje tedy mnoho různých oddělení, která těží z odborných znalostí PharmD.